องุ่นมีมากมายนับเป็นหมื่นชนิด เนื่องจากมีการนำพันธุ์ต่าง ๆ มาผสมพันธุ์กันโดยเฉพาะนำพันธุ์จากยุโรปและอเมริกา ซึ่งนิยมปลูกองุ่นกันมากมาผสมพันธุ์กันเพื่อให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพที่ปลูก การปลูกองุ่นจะต้องคำนึงถึงความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ตามที่ตลาดต้องการเนื่องจากบางพันธุ์ เหมาะกับการรับประทานสด บางพันธุ์เหมาะกับการทำองุ่นแห้ง บางพันธุ์เหมาะกับการทำเหล้าองุ่น (wine) ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวถึงชนิดและพันธุ์ขององุ่น เพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 

พันธุ์องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลรับประทานสด

       องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลรับประทานสด โดยทั่วไปมีลักษณะผลใหญ่ พวงใหญ่ เปลือกบางสีสวย รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย เนื้อกรอบ มีกลิ่นหอม เก็บไว้ได้นาน ได้แก่ คาร์ดินอล (Cardina),    เอ็มเพอเรอร์ ( Emperor),   มัสคัท ออฟ อะเล็กซานเดรีย(Muscat of Alexandria),   เพอร์เลทเต ( Perlette),   ซุลลานินา ( Sukanina)        เป็นต้น

พันธุ์องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลทำองุ่นแห้ง

       พันธุ์องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลทำองุ่นแห้ง หรือเรียกว่า ลูกเก็ด โดยทั่วไปลักษณะผลมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ (ผลขนาดกลาง ๆ ไม่นิยม) ไม่มีเมล็ด รสหวาน แห้งแล้วไม่เหนียวติดกัน แห้งเร็วมีกลิ่นหอม ได้แก่ แบล็คซานแต ( Black Zante),   มัสคัท ออฟ อะเล็กซานเดรีย ( Muscat of Alexandria)
ทอมพ์สัน ซัดเลส ( Tompson Seedless ),   ซุลตานา (Sultana),   ซุลตานินา ( Sultanina) เป็นต้น

พันธุ์องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลทำเหล้าองุ่น (Wine)

       พันธุ์องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลทำเหล้าองุ่น ( Wine) นั้นมีลักษณะคือ ปลูกง่าย ให้ผลเร็ว ผลดก สีแดงหรือสีม่วง รสอร่อยได้แก่ คาร์บีเมท (Cabement),  เบอร์เกอร์ ( Burger),  ซีลวาเนอร์ ( Sylvaner),  ซาดินเนย์ (Chardonnay),  พาโลมิโน (Palomino)    เป็นต้น

พันธุ์องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลบรรจุกระป๋อง

       ส่วนใหญ่พันธุ์องุ่นที่ปลูกใช้ผลบรรจุกระป๋อง โดยปกติใช้พันธุ์เช่นเดียวกันกับพันธุ์ที่ ปลูกเพื่อรับประทานผลสด แต่ทั้งนี้จำไม่ใช้ผลองุ่นที่สุกงอม พันธุ์ที่ใช้ปลูก ได้แก่ ดีไลท์ (Delight)  เพอร์เลทเต ( Perlette)  ซุลตานา ( Sultana)   ซุลตานินา (Sultanina) เป็นต้น

พันธุ์องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลทำน้ำองุ่นสด

       พันธุ์องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลทำน้ำองุ่นสดนี้ ต้องเป็นองุ่นพันธุ์หอมหวาน รสดี น้ำมากได้แก่  แบคซัส ( Bacchus) คลินตัน ( Clinton)  โทมาส ( Thomas)   เอลเลน ( Ellen)   คอนคอร์ด ( Concord)

ที่มาhttp://www.thaigrape.org/html/4_1_3.html

Advertisements