แบ่งตามลักษณะภายนอกได้ดังนี้

1. ปะการังเขากวาง มีลักษณะคล้ายเขากวาง บริเวณกิ่งจะมีตุ่มอยู่โดยรอบ ตุ่มเหล่านี้คือที่อยู่ของตัวปะการัง

2. ปะการังแบบแผ่นแบนราบ มีลักษณะคล้ายโต๊ะบางครั้งอาจซ้อนกันเป็นชั้น

3. ปะการังแบบหุ้มห่อ มีลักษณะแผ่ขยายหุ้มฐานพื้นที่ปะการังติดอยู่

4. ปะการังแบบเป็นก้อน มีลักษณะเป็นก้อนต้นคล้ายก้อนหิน

starfsh1.gif (4160 bytes)  c_015 copy.jpg (15859 bytes)  starfsh1.gif (4160 bytes)  c_011 copy.jpg (14360 bytes)  starfsh1.gif (4160 bytes)

5. ปะการังแบบกิ่งก้อน มีลักษณะการรวมกันเป็นกระจุกค่อนข้างแน่น แต่ไม่ติดเป็นก้อนเดียวกัน

6. ปะการังแบบเป็นแผ่น มีลักษณะซ้อนๆ กันเป็นกระจุก คล้ายใบไม้หรือผัก

7. ปะการังแบบเห็ด มีลักษณะการแผ่ออกคล้ายดอกเห็ด

8. ปะการังสีน้ำเงิน มีสีน้ำเงินอยู่ในเนื้อของหินปูน

ที่มา

http://www.dnp.go.th/npo/html/Research/Coralreef/Coralreef.html

Advertisements