ประวัติผู้จัดทำ

 

ชื่อ นางสาวแคทลียา     แก้วนิล

ศึกษาอยู่ที่   โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

อายุ  17  ปี   อาชีพ   นักเรียน

ที่อยู่  58/5  หมู่ 8 ตำบลดอนอะราง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210

 Advertisements